articole

Care este sancțiunea pentru lipsa (nepurtarea) măștii de protecție, cine o aplică în starea de alertă și cum se poate contesta

Care este sancțiunea pentru lipsa (nepurtarea) măștii de protecție, cine o aplică în starea de alertă și cum se poate contesta

Care este sancțiunea pentru lipsa (nepurtarea) măștii de protecție, cine o aplică în starea de alertă și cum se poate contesta, conform actelor normative în vigoare

Prin art.1 alin.(1) din HOTĂRÂREA nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (M.Of.nr. 410 din 18 mai 2020), începând cu data de 18 mai 2020 s-a instituit starea de alertă pe întreg teritoriul țării pe o durată de 30 de zile.

LEGEA  nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (M.Of.nr. 396 din 15 mai 2020) prevede la Cap.III (art.64-69) ce fel de răspundere atrage nerespectarea dispozițiilor legale, care sunt faptele sancționabile din punct de vedere contravențional, care sunt amenzile care se vor aplica, precum și cine sunt persoanele/instituțiile abilitate pentru a aplica amenzile.

ORDINUL nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă(M.Of nr. 435 din 22 mai 2020) prevede la art. 1 că pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise, spațiile comerciale și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa acestui ordin, iar anexa, prevede la pct I.2, ca măsură generală că purtarea măștii de protecție este obligatorie în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în aceste spații.

Conform art. 65 alin.1 lit. h) din Legea nr. 55/2020, nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei conform art. 66 lit.a) din Legea nr. 55/2020.

Așadar, nepurtarea măștii de protecție în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă va putea atrage sancționarea cu amendă cuprinsă între 500 de lei și 2.500 de lei.

 Conform art. 67 din Legea nr. 55/2020, constatarea acestei contravenţii ( lipsa măștii de protecție) şi aplicarea sancţiunii amenzii se pot face de către:

–  subofiţeri şi ofiţeri de pompieri şi protecţie civilă cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare, anume desemnaţi de inspectorul general;

– subofiţerii şi ofiţerii de pompieri şi protecţie civilă;

personalul de control din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă;

– agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de jandarmi, poliţiştii locali;

personalul direcţiilor de sănătate publică.

Conform art. 69 alin.(1) din Legea nr, 55/2020, persoana amendată poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator prin actul de constatare.

Împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se poate face plângere contravențională la Judecătoria din raza teritorială a locului unde a fost constatată contravenția, deoarece conform art. 69 din Legea nr. 55/2020, contravenţiilor prevăzute de această lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Av. Adina Lincă

Leave a Comment