articole

Anularea lock-down-ului Madridului de către Tribunalul Superior de Justiție din Madrid (TSJM)

Anularea lock-down-ului Madridului de către Tribunalul Superior de Justiție din Madrid (TSJM)

Tribunalul Superioar de Justiție din Madrid (TSJM) a negat ratificarea măsurilor care restricționează mobilitatea populației în zece municipalități din Spania, începând cu 2 octombrie, inclusiv în capitala Madrid, măsuri dispuse de ministrul sănătății, Salvador Illa, la data de 30 septembrie, anulând actul administrativ emis de către guvern,  pe motivul afectării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.

Anularea actului administrativ a fost pronunțată la data de 8 octombrie 2020 de către magistrații Secției a VIII-a a Camerei Contencios-Administrativ și anume: Juan Pedro Quintana Carretero (președinte), Amparo Guilló Sánchez Galiano, Rafael Botella și García-Lastra, Juana Patricia Rivas Moreno, María Dolores Galindo Gil și María del Pilar García Ruiz.

Ordinul prin care a fost restrânsă mobilitatea cetățenilor era destinat opririi creșterii numărului de infecții în capitala Spaniei și alte comunități. Decizia tribunalului a fost dată la momentul la care aproximativ 4 milioane de locuitori aveau deja mobilitatea restrânsă de câteva zile.

Împotriva ordinului, Comunitatea Autonomă Madrid a formulat acțiune în contencios administrativ, calificând ordinul ca fiind un „atac asupra puterilor” guvernului regional care poate fi „contraproductiv” și că „în realitate presupune aplicarea unor limitări tipice stării de alarmă.”

Conform presei spaniole, în hotărârea tribunalului se reține că ,,se respinge închiderea Madridului” impusă de Ministerul Sănătății, ,,deoarece prin ratificarea măsurilor convenite de stabilire a măsurilor de prevenție în anumite municipalități din regiune, în executarea Ordinului ministrului sănătății care aprobă acțiuni coordonate în domeniul sănătății publice, sunt afectate drepturile și libertățile fundamentale.”

Magistrații rețin că obiectul acțiunii diferă substanțial de cel care a făcut obiectul analizei, coincizând cu ratificarea măsurilor privind zonele sanitare, din 24 septembrie și 1 octombrie. Ceea ce se solicită cu această ocazie este „ratificarea obligatorie a mandatului ministrului sănătății prin care se aprobă declararea acțiunilor coordonate în domeniul sănătății publice pentru a răspunde situațiilor de risc special al transmiterii necontrolate a infecțiilor cauzate de SARS-COV-2. ”

„Prezentul ordin al ministrului sănătății este emis în temeiul articolului 65 din Legea 16/2003 privind coeziunea și calitatea sistemului național de sănătate. În consecință, ministrul sănătății aprobă declararea acțiunilor coordonate în domeniul sănătății publice aprobată în Consiliul interteritorial al Sistemului Național de Sănătate, forțând astfel comunitățile autonome beneficiare”, spune TSJM.

Magistrații au concluzionat că „Legea 16/2003, din 28 mai, privind coeziunea și calitatea Sistemului Național de Sănătate, și în special articolul 65 al acesteia, ,,nu oferă autoritatea pentru stabilirea măsurilor de limitare a drepturilor fundamentale.”

Totodată, ordinul presupune „o interferență a puterilor publice în drepturile fundamentale ale cetățenilor” și reține că „sistemul constituțional articulează instrumente juridice de natură diversă care oferă canale juridice diferite pentru a delimita, modula, restrânge și chiar suspenda drepturile fundamentale ale poporului, respectând garanțiile constituționale.”

Împotriva hotărârii se poate formula recurs.

 

 

Leave a Comment