articole

Temenul de 4 luni pentru cererile CEDO se aplică pentru soluțiile definitive pronunțate după data de 1 februarie 2022

Temenul de 4 luni pentru cererile CEDO se aplică pentru soluțiile definitive pronunțate după data de 1 februarie 2022

Începând cu 1 februarie 2022, termenul de depunere a unei cereri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului este de patru luni de la pronunțarea hotărârii judecătorești interne definitive în cauză, care este, de obicei, o hotărâre pronunțată de cea mai înaltă instanță din țara în cauză. Termenul a fost anterior de șase luni.

Acest nou termen nu este retroactiv: nu se aplică cererilor în care decizia națională finală a fost luată înainte de 1 februarie 2022. Cu alte cuvinte, se va aplica numai cererilor în care decizia internă finală este pronunțată începând cu 1 februarie 2022. Termenul de patru luni pentru a se adresa Curții după decizia internă definitivă este unul dintre criteriile de admisibilitate prevăzute la articolul 35 din convenție. În cazul în care nici măcar unul dintre aceste criterii nu este îndeplinit, cererea va fi declarată inadmisibilă, motiv pentru care este esențial să se respecte toate cerințele atunci când se depune o cerere la Curte.

Modificarea termenului de depunere a cererii la Curte rezultă din Protocolul nr.15 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care a fost semnat și ratificat de cele 47 de state membre ale Consiliului Europei.

Acest text de modificare a convenției a intrat în vigoare la 1 august 2021, dar prevedea o perioadă de tranziție înainte ca schimbarea termenului să intre în vigoare.

Toate informațiile relevante sunt disponibile pe site-ul Curții Europene a Drepturilor Omului.

Sursa: CEDO

Leave a Comment