articole

Nelegalitatea revocării suspendării sub supraveghere-închiderea sferei concursului de infracţiuni – aplicarea Deciziei RIL nr. 42/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

C.A.Cluj:,,În aparenţă, infracţiunea pentru care a fost condamnat (…) prin sentinţa penală nr. (…) ar fi concurentă cu infracţiunile din prezentul dosar penal, însă – în concret – prin pronunţarea sentinţei penale nr. (…)/2013 a Tribunalului Cluj s-a închis sfera concursului de infracţiuni pentru faptele comise înainte de rămânerea ei definitivă, aşa cum în mod neechivoc se stabileşte în considerentele Deciziei RIL nr. 42/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.”

O speță care mi-a dat mari bătăi de cap a fost soluționată impecabil de către Curtea de Apel Cluj, în condițiile în care inculpatul săvârșise mai multe fapte concurente pe parcursul termenului de încercare al unei pedepse a cărei executare a fost suspendată condiționat în anul 2013, suspendare condiționată anulată în anul 2018 pentru o faptă concurentă săvârșită în anul 2008, dispunându-se condamnarea inculpatului la o pedeapsă rezultantă a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere.

Deși am adus critici pertinente în apel, recunosc că n-am intuit soluția pronunțată de către curte, prin urmare nu am ce reproșuri să aduc raționamentului judecătorului fondului care s-a străduit să soluționeze cazierul complicat al inculpatului.

Judecătoria Cluj-Napoca

SENTINŢA PENALĂ NR. 1615/2021
pronunțată în ședinţa publică din data de 28 decembrie 2021

,,OPERAŢIUNI DE CAZIER
Prin Sentinţa penală nr. (…)/F/15.02.2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pronunţată în dosarul penal nr. (…)/112/2014, menţinută prin Decizia penală nr. (…)/A/2018 a Curţii de Apel Cluj, inculpatul (…) a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală (perioada săvârşirii faptei: mai-septembrie 2008).

Prin aceeaşi sentinţă s-a reţinut că infracţiunea a fost săvârşită în concurs real cu infracţiunile pentru care s-a aplicat pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare, sub suspendare condiţionată, prin Sentinţa penală nr. (…)/04.07.2013 a Tribunalului Cluj, def. prin Decizia penală nr. (…)/A/28.11.2013 a Curţii de Apel Cluj (fapte săvârşite în perioada 2009-semestrul I 2010, respectiv ianuarie 2012), pronunţată în dos. nr. (…)/117/2012. Prin urmare, instanţa a procedat la anularea suspendării condiţionată, respectiv la efectuarea operaţiunilor de contopire necesare, aplicând inculpatului o pedeapsă rezultantă de 1 an şi 10 luni de închisoare, cu privire la care s-a dispus suspendarea sub supraveghere pe un termen de 5 ani, care a început să curgă de la data rămânerii definitive a Sentinţei penale nr. (…)/04.07.2013 a Tribunalului Cluj, respectiv data de 28.11.2013.

Prin rechizitoriul emis în prezentul dosar, inculpatul a fost trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C.pen. ( data săvârşirii 13.01.2016), a infracţiunii de fals în declaraţii, prev. de art. 326 C.pen. (din data de 25.09.2015), a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C.pen. (din perioada 20.09. – 25.09.2015), respectiv a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C.pen. (perioada 29.08. – 03.09.2015).

Prin urmare, instanţa reţine următoarele :
– având în vedere că, în perioada săvârşirii faptelor care fac obiectul judecăţii (august 2015- ianuarie 2016), inculpatul era condamnat definitiv prin Sentinţa penală nr. (…)/04.07.2013 a Tribunalului Cluj, def. prin Decizia penală nr. (…)/A/28.11.2013 a Curţii de Apel Cluj (dos. nr. (…)/117/2012), pentru faptele săvârşite în perioada 2009-semestrul I 2010, respectiv ianuarie 2012, instanţa constată că infracţiunile deduse judecăţii au fost săvârşite în stare de recidivă postcondamnatorie, prin raportare la infracţiunile pentru care s-a dispus condamnarea prin hotărârile din anul 2013;
– având în vedere că, pentru fapta săvârşită în perioada mai-septembrie 2008, condamnarea definitivă a inculpatului a avut loc în anul 2018, prin Sentinţa penală nr. (…)/F/15.02.2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pronunţată în dosarul penal nr.(…)/112/2014, menţinută prin Decizia penală nr. (…)/A/2018 a Curţii de Apel Cluj, infracţiunile deduse judecăţii sunt concurente cu infracţiunile din perioada mai-septembrie 2008;
– infracţiunile deduse judecăţii au fost săvârşite pe parcursul termenului de încercare de 5 ani, stabilit prin Sentinţa penală nr. (…)/F/15.02.2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, menţinută prin Decizia penală nr. (…) /A/2018 a Curţii de Apel Cluj, termen care a început să curgă din data de 28.11.2013.

În prealabil, constată că, la întâlnirea preşedinţilor secţiilor penale ale ÎCCJ şi curţilor de apel din perioada 29-30.09.2016, a fost dezbăzută şi următoarea problemă de drept „Operaţiunea de contopire a pedepselor în cazul în care, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare, cel condamnat săvârşeşte o nouă infracţiune şi în sarcina acestuia se descoperă o altă infracţiune concurentă cu cea care a atras condamnarea iniţială, dar şi cu cea nou-săvârşită”, opinia majoritată fiind în sensul că se impune aplicarea tratamentului sancţionator al pluralităţii de infracţiuni potrivit algoritmului stabilit prin Decizia pronunţată de ÎCCJ, în recurs în interesul legii, nr. 42/2008, în sensul că se vor aplica regulile de sancţioanre a concursului de infracţiuni, contopindu-se pedeapsa aplicată pentru infracţiunea descoperită ulterior, care este concurentă cu pedeapsa aplicată definitiv, după care se vor aplica regulile de sancţionare a pluralităţii intermediare/recidivei în raport de infracţiunea care face obiectul cauzei.

În condiţiile în care termenul de încercare stabilit prin Sentinţa penală nr. (…)/F/15.02.2018 a Tribunalului Bistriţa Năsăud a început să curgă la data de 28.11.2013, iar toate infracţiunile deduse judecăţii au fost săvârşite şi descoperite pe parcursul termenului de supraveghere (inculpatul nesocotind încrederea investită de către organele judiciare în buna sa conduită, săvârşind noi infracţiuni după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere), constată că se impune revocarea suspendării sub supraveghere.

În temeiul art. 16 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, art. 86 ind. 4 Cod penal anterior, art. 83 alin. 1 Cod penal anterior, va dispune revocarea suspendării sub supraveghere a pedepsei rezultante de 1 an şi 10 luni de închisoare, dispuse prin Sentinţa penală nr. (…)/F/15.02.2018 a Tribunalului Bistriţa- Năsăud, menţinută prin Decizia penală nr. (…)/A/2018 a Curţii de Apel Cluj.

Va constata că, prin Sentinţa penală nr. (…)/F/15.02.2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, menţinută prin Decizia penală nr. (…)/A/2018 a Curţii de Apel Cluj pedepsele aplicate pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.pen. anterior, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) Legea 241/2005 (fapta din mai-septembrie 2008), infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) Legea 241/2005 (perioada 2009-semestrul I 2010, respectiv ianuarie 2012) şi infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 4 Legea 241/2005 (perioada 2009-semestrul I 2010, respectiv ianuarie 2012) au fost contopite potrivit regulilor de la concursul de infracţiuni, aplicându-se o pedeapsă rezultantă de 1 an şi 10 luni de închisoare.

În temeiul disp. art. 83 alin. 1 C.pen. anterior, art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, art. 43 alin. 1 C.pen. actual, va adăuga pedeapsa rezultantă stabilită pentru infracţiunile deduse judecăţii, de 1 (un) an de închisoare la pedeapsa rezultantă stabilită prin Sentinţa penală nr. (…)/F/15.02.2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, menţinută prin Decizia penală nr. (…)/A/2018 a Curţii de Apel Cluj, de 1 (un) an şi 10 (zece) luni de închisoare, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă finală de 2 ani şi 10 luni de închisoare.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei rezultante, constată că art. 83 alin. 1 C.p. 1968 (la care face trimitere art. 86 indice 4 C.p. 1968) prevede că instanţa revocă suspendarea, dispunând executarea în întregime a pedepsei, motiv pentru care pedeapsa rezultantă urmează să fie executată în regim de detenţie.”

CURTEA DE APEL CLUJ

DECIZIA PENALĂ nr. 675/A/2022
pronunțată în ședinţa publică din data de 13 mai 2022:

,,Criticile formulate de inculpat sunt întemeiate în ceea ce priveşte legalitatea operaţiunii de revocare a suspendării sub supraveghere a pedepsei de 1 an 10 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. (…)/2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud.

Conform fişei de cazier a inculpatului, acesta a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. (…)/04.07.2013 a Tribunalului Cluj, def. prin Decizia penală nr. (…)/A/28.11.2013 a Curţii de Apel Cluj (dos. nr. (…)/117/2012) pentru săvârşirea în perioada 2009-semestrul I 2010, respectiv ianuarie 2012 a infracţiunilor de evaziune fiscală la pedeapsa rezultantă de 1 an 6 luni închisoare, a cărei executare a fost suspendată condiţionat pe durata termenului de încercare de 3 ani 6 luni.

Prin sentinţa penală nr. (…)/2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, definitivă prin decizia penală nr. (…)/26.03.2018 a Curţii de Apel Cluj a fost condamnat la pedeapsa de 1 an 6 luni închisoare pentru comiterea în perioada mai – septembrie 2008 a infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. Prin aceeaşi sentinţă s-a dispus anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. (…)/2013 a Tribunalului Cluj, pedeapsă care a fost contopită cu cea de 1 an 6 luni închisoare aplicată de tribunal, rezultând pedeapsa de 1 an 10 luni închisoare a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 5 ani, calculat de la data de 28.11.2013.

Faptele care fac obiectul prezentului dosar penal au fost comise în perioada septembrie 2015 – ianuarie 2016, deci în termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an 6 luni închisoare la care a fost condamnat (…) prin sentinţa penală nr. (…)/2013 a Tribunalului Cluj, termen care s-a împlinit la data de 28.05.2017. Drept consecinţă, în mod corect s-a reţinut starea de recidivă postcondamnatorie a infracţiunilor din prezentul dosar penal faţă de cele care au făcut obiectul dosarului penal nr. (…)/117/2012 al Tribunalului Cluj.

Operaţiunile efectuate în cadrul sentinţei penale nr. (…)/2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud de anulare a suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate prin sentinţa penală (…)/2013 a Tribunalului Cluj şi de contopire a pedepselor au avut la bază dispoziţiile privind concursul de infracţiuni, modalitatea de calcul a noului termen de încercare fiind impus de lege (23.11.2013 – 23.11.2018).

Corespunde adevărului că plângerile prealabile formulate de (…) au fost înregistrate în datele de 07.07.2017, de 05.07.2017 şi de 20.09.2018, deci ulterior împlinirii termenului de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. (…)/2013 a Tribunalului Cluj, situaţie în care devin aplicabile dispoziţiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 raportate la art. 83 alin. 2 din Codul penal 1969 care prevăd că „Revocarea suspendării pedepsei nu are loc însă, dacă infracţiunea săvârşită ulterior a fost descoperită după expirarea termenului de încercare”.

În continuare, situaţia juridică a inculpatului a suferit modificări în anul 2018, prin pronunţarea sentinţei penale nr. (…)/2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, deci ulterior comiterii infracţiunilor care fac obiectul prezentului dosar penal. Drept urmare majorarea termenului de supraveghere de la 2 la 5 ani nu produce efecte raportat la prezentele infracţiuni şi nici nu conduce la ideea reţinerii stării de recidivă post-condamnatorie faţă de respectivele fapte.

În aparenţă, infracţiunea pentru care a fost condamnat (…) prin sentinţa penală nr. (…)/2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud ar fi concurentă cu infracţiunile din prezentul dosar penal, însă – în concret – prin pronunţarea sentinţei penale nr. (…)/2013 a Tribunalului Cluj s-a închis sfera concursului de infracţiuni pentru faptele comise înainte de rămânerea ei definitivă, aşa cum în mod neechivoc se stabileşte în considerentele Deciziei RIL nr. 42/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Având în vedere cele anterior menţionate, inclusiv faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile privind revocarea suspendării condiţionate, dar şi că prin sentinţa penală nr. (…)/2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud s-a dispus anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. (…)/2013 a Tribunalului Cluj, fiind efectuate operaţiunile de contopire, iar la data de 23.11.2018 se consideră executată pedeapsa rezultantă de 1 an 10 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. (…)/2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, curtea va înlătura dispoziţiile instanţei de fond cu privire la operaţiunile juridice efectuate în legătură cu acestea.

În continuare, reamintind că prezentele infracţiuni au fost comise în stare de recidivă post-condamnatorie faţă de condamnarea lui (…) prin sentinţa penală nr. (…)/2013 a Tribunalului Cluj, curtea va dispune executarea în detenţie a pedepsei rezultante de 1 an închisoare aplicată de instanţa de fond şi menţinută prin prezenta decizie.
Va menţine dispoziţiile hotărârii atacate cu privire la soluţionarea acţiunii civile, la desfiinţarea înscrisurilor falsificate şi la cheltuielile de judecată.”

avocat Adina Lincă

Leave a Comment