articole

Amânarea aplicării pedepsei-alcoolemie de 2,47g/l alcool pur în sânge

Curtea de Apel Alba Iulia a dispus amânarea aplicării pedepsei în situația unui specialist tehnic judiciar care a fost depistat în trafic conducând cu o alcoolemie de 2,47 g/l alcool pur în sânge, soluție perfect justificată față de persoana inculpatului și circumstanțele în care s-a săvârșit fapta.

Redau hotărârea așa cum a fost publicată pe rejust:

CURTEA DE APEL #### #####

SECTIA PENALA

Dosar nr. ####/176/2021

DECIZIA PENALĂ NR. ###/2022

Şedinţa publică de la 15 Iunie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE #### ######

Judecător ###### ##### ###

Grefier ######## ########

La dezbateri Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel #### ##### a fost reprezentat de doamna procuror ####### ######

Pe rol pronunţarea asupra apelului declarat de inculpatul ###### ###### ##### împotriva sentinţei penale nr. ###/16.03.2022 pronunţată de Judecătoria #### ##### în dosar nr. ####/176/2021. Mersul dezbaterilor şi concluziile orale ale părţilor au fost consemnate în încheierea de amânare inițială a pronunțării din data de 03 mai 2022 când, în baza art.391 alin.1 din Codul de procedură penală, instanţa a stabilit termen de pronunţare la data de 15 iunie 2022, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie.

CURTEA DE APEL

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

I. Prin Sentinţa Penală nr . 142/2022 pronunțată la data de 16.03.2022 în dosarul nr. ####/176/2021 de Judecătoria #### ##### s-au hotărât următoarele: În baza art. 396 alin. 1 și 2 C.proc.pen. raportat la art. 396 alin. 10 C.proc.pen. a condamnat inculpatul ###### ###### #####, fiul lui ####### și ########, născut la data de ########## în loc. Sântimbru, #### ####, domiciliat în #### #### #####, str. Septimius Severus, nr. 26, ### ####, ### #, jud. ####, posesor al CI ##### ## ### ######, având CNP #############, fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 C.pen. În baza art. 91 C.pen., a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 92 alin. 1 C.pen. În baza art. 93 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, a obligat inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune ####; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, a impus inculpatului următoarea obligaţie: -să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune #### sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, a obligat inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei #### #### ##### ### ######### ## ####### ######## #### #### #####. În baza art. 404 C.proc.pen. rap. la art. 91 alin. 4 C.pen., a atras atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 96 C.pen privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în caz de nerespectare a măsurilor de supraveghere sau în caz de săvârșire a unei noi infracțiuni. În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, a obligat inculpatul la plata către stat a sumei de 800 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 500 de lei cheltuieli din cursul urmăririi penale și 300 de lei din cursul camerei preliminare și judecății.

 

În sentinţă instanţa a reţinut următoarele: Prin rechizitoriul nr. ####/P/2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria #### ##### a fost trimis în judecată inculpatul ###### ###### #####, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 C.pen. În actul de sesizare s-a reţinut în esenţă că, în data de 20.05.2021, în jurul orei 19:03, inculpatul a condus autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare ######### pe str. Dr. ##### ##### din #### #### #####, #### ####, deşi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, având, conform buletinului de analiză toxicologică nr. 1380/A12/502 şi 1381/A12/503 din 25.05.2021, o îmbibație alcoolică de 2,47 g/l alcool pur în sânge la ora 19:23, respetiv 2,30 g/l alcool pur în sânge la ora 20:23. S-a arătat că situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: procesul-verbal de constatare a infracțiunii; buletinul de analiză toxicologică nr. 1380/A12/502 şi 1381/A12/503 din 25.05.2021; procesul-verbal privind activitățile efectuate cu ocazia recoltării mostrelor biologice și anexele aferente; declaraţia suspectului ###### ###### #####; declaraţia inculpatului ###### ###### #####; rezultatul testării cu aparatul alcooltest marca Drager. Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei #### ##### la data de 07.10.2021 sub nr. dosar ####/176/2021. Prin încheierea penală nr. ######### a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei #### ##### pronunțată în dosar nr. ####/176/2021/a1, în baza art. 346 alin. 1 C.p.p. s-a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecății. Ulterior prezentării succinte a actului prin care s-a dispus începerea judecăţii, instanţa l-a întrebat pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen. Inculpatul a solicitat să fie judecat în condiţiile prevăzute la art. 374 alin 4 Cod procedură penală, luându-i în acest sens o declaraţie (fila 43). Instanţa a admis cererea inculpatului de judecare a cauzei pe procedura recunoaşterii vinovăţiei. În cauză a fost încuviinţată proba cu înscrisurile depuse în circumstanțiere. La dosarul cauzei a fost ataşată fişa de cazier judiciar al inculpatului.

În considerente instanţa de fond a reţinut următoarele: Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarele:

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale instanța a constatat că situația de fapt, astfel cum a fost descrisă în cuprinsul actului de sesizare al instanței, este una corectă și corespunde realității. Astfel, s-a reținut că din procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (f. 1) rezultă că, în data de 20.05.2021, în jurul orei 19:03, organele de poliție din cadrul Poliției Municipiului #### ##### – Biroul Rutier au oprit pentru control autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare #########, care era condus de inculpatul ###### ###### #####, pe str. ###### ###### din #### #### #####, jud. ####. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest marca Drager, care a indicat valoarea de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat. Având în vedere rezultatul testării cu aparatul etilotest, inculpatul ###### ###### ##### a fost condus la Spitalul Județean de Urgență #### #####, în vederea recoltării de mostre biologice. Conform buletinului de analiză toxicologică nr. 1380/A12/502 şi 1381/A12/503 din 25.05.2021, inculpatul a avut o îmbibație alcoolică de 2,47 g/l alcool pur în sânge la ora 19:23, respectiv 2,30 g/l alcool pur în sânge la ora 20:23 (f. 15). În cursul urmăririi penale, cu ocazia audierii în calitate de suspect (f. 11-13), declarație menținută cu ocazia audierii în calitate de inculpat (f. 7-9), numitul ###### ###### ##### a recunoscut fapta comisă, arătând că în data de 20.05.2021, în intervalul orar 16:00 – 18:30 a consumat băuturi alcoolice, fără aport alimentar. De altfel, starea de fapt așa cum a fost descrisă în actul de sesizare al instanței, precum și probele administrate în cursul urmăririi penale, au fost însuşite întocmai de inculpat, ca urmare a cererii sale de parcurgere a procedurii simplificate de recunoaștere a învinuirii – prevăzute de art. 375, 377 Cod procedură Penală şi declaraţiei date în acest sens (f. 43). Fapta inculpatului ###### ###### ##### care, la data de 20.05.2021, în jurul orei 19:03, a condus autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare ######### pe str. Dr. ##### ##### din #### #### #####, #### ####, deşi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, având, conform buletinului de analiză toxicologică nr. 1380/A12/502 şi 1381/A12/503 din 25.05.2021, o îmbibație alcoolică de 2,47 g/l alcool pur în sânge la ora 19:23, respectiv 2,30 g/l alcool pur în sânge la ora 20:23, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 C.pen.

Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 396 alin. (2) Cod procedură penală, în sensul că fapta săvârşită de inculpat există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa a dispus condamnarea acestuia la o pedeapsă. S-a reținut că pentru infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin. 1 din Codul penal, legea prevede pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani sau amendă. În conformitate cu prevederile art. 74 C.pen., instanţa a avut în vedere gravitatea infracțiunii săvârșite și periculozitatea infractorului, orientându-se după criteriile indicate expres de textul legal indicat, respectiv: împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii; motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit; natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, precum şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială. Raportat la aceste criterii, instanţa a apreciat că pericolul social concret al faptei săvârşite de inculpat este sporit, raportat la modalitatea de săvârşire a acesteia, respectiv la valoarea mare a alcoolemiei cu efect perturbator al comportamentului. De asemenea, instanţa a avut în vedere şi împrejurarea că inculpatul a condus seara, la o oră la care traficul rutier este încă intens pe drumurile publice din #### #### #####. Pe de altă parte, s-a avut în vedere că fapta săvârşită de inculpat nu a produs consecințe deosebit de grave şi nu s-a soldat cu un accident rutier. Cu toate acestea, instanţa a observat că, din Examenul Clinic efectuat (f. 20) la momentul prelevării de probe biologice, inculpatul prezenta tulburări de echilibru static şi dinamic şi incoordonare motorie, fapt care conduce la concluzia că fapta inculpatului de a conduce pe drumurile publice, în condiţiile prezentate mai sus, a reprezentat un real pericol pentru ceilalţi participanţi la traficul rutier, chiar dacă, conform susţinerilor inculpatului, ar fi condus doar pe o distanţă de aproximativ 1 km. Sub aspectul circumstanţelor personale ale inculpatului, instanţa a reţinut faptul cǎ acesta are vârsta de 64 de ani, este integrat în societate, fiind inginer electronist şi având locul de muncă la SC ########## #### ######## SRL. Totodată, instanţa a reţinut că acesta are o conduită bună în societate, după cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar de inculpat (f. 49-50). De asemenea, din fişa de cazier emisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean ####, a rezultat că inculpatul nu figurează cu antecedente penale (f. 40). De asemenea, instanţa a reţinut în sarcina inculpatului şi cauza legală de reducere a pedepsei prevăzută de art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (în consecinţă, limitele de pedeapsă pentru infracţiunea săvârşită de inculpat vor fi reduse cu o treime în cazul pedepsei închisorii și cu o pătrime în cazul pedepsei amenzii). Instanţa a mai reţinut că factorul principal şi determinant pentru producerea accidentelor de circulaţie îl reprezintă conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice. Acest fenomen este într-o creştere vizibilă, fapt ce creează un sentiment accentuat de insecuritate pentru toţi participanţii la trafic cărora le este pusă în pericol viaţa, integritatea corporală şi proprietatea asupra bunurilor, valori esenţiale garantate constituţional. Din această perspectivă, s-a apreciat că fapta inculpatului reclamă din partea justiţiei aplicarea unei represiuni penale ferme, de natură să atenţioneze pe toţi destinatarii legii penale asupra pericolului social extrem de ridicat al unor astfel de infracţiuni, cu un serios impact în comunitatea locală, în legătură cu care nu trebuie să se lase impresia ca nu sunt pedepsite pe măsură. Problema diminuării accidentelor rutiere şi în special, escaladarea acestui fenomen reprezintă o preocupare constantă şi a forurilor europene, sens în care s-a menţionat Rezoluţia Parlamentului European privind Programul european de acţiune pentru siguranţa rutieră (2006/2112), care are în vedere şi Recomandarea #########CE a Comisiei Europene, privind punerea în aplicare a normelor din domeniul siguranţei rutiere, în care se arată că modul cel mai eficient, pe termen scurt, de îmbunătăţire a normelor rutiere pe Teritoriul Uniunii Europene, constă în aplicarea strictă a codurilor rutiere din statele membre, impunându-se sancţiuni semnificative. Aceste considerente pe care instanţa le-a avut în vedere la individualizarea judiciară a pedepsei nu reprezintă simple preconcepte, ci o realitate certă care nu poate fi ignorată, context în care, pedepsele pronunţate de instanţe au, printre altele, rolul de a descuraja comiterea de fapte antisociale. În plus, premisa de la care a pleacat instanţa în procesul de individualizare judiciară a pedepsei nu este doar factorul principal şi determinant pentru producerea accidentelor de circulaţie, ci se grefează, în primul rând, pe elementele concrete ale speţei, astfel cum au fost analizate anterior.

Pentru toate aceste motive, instanţa a apreciat că aplicarea unei pedepse este oportună şi necesară pentru reeducarea inculpatului, raportat la modalitatea concretă de comitere a faptei şi gravitatea acesteia, fiind insuficientă şi disproporţionat de indulgentă renunţarea la aplicarea pedepsei în condiţiile art. 80 Cod penal, amânarea aplicării pedepsei în condiţiile art. 83 Cod Penal sau pedeapsa amenzii penale. Instanța a avut în vedere și faptul că pedeapsa este o măsură de constrângere şi totodată o modalitate de reeducare a condamnatului, scopul pedepsei fiind prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. Prin urmare, aşa cum s-a reţinut şi anterior, prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni nu se rezumă numai la împiedicarea condamnatului de a comite alte încălcări ale legii penale, ci are ca scop şi atenţionarea celorlalţi destinatari ai legii penale de a nu comite astfel de încălcări, fiind astfel satisfăcute atât scopul imediat, cât şi scopul mediat al pedepsei. Nu se poate vorbi de scopul preventiv al pedepsei înţelegând prin aceasta numai dezideratul împiedicării condamnatului de a săvârşi noi infracţiuni, ignorându-se valenţele educative şi intimidante ale pedepsei pronunţate fată de ceilalţi membri ai societăţii.

 

Punând în balanţă toate aceste criterii de individualizare judiciară a pedepsei, instanța, în baza art. 396 alin. 1 și 2 C.proc.pen. raportat la art. 396 alin. 10 C.proc.pen. a condamnat inculpatul ###### ###### #####, fiul lui ####### și ########, născut la data de ########## în loc. Sântimbru, #### ####, domiciliat în #### #### #####, str. Septimius Severus, nr. 26, ### ####, ### #, jud. ####, posesor al CI ##### ## ### ######, având CNP #############, fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 C.pen. De asemenea, instanţa a constatat îndeplinite condiţiile privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere prevăzute de art. 91 Cod penal, şi anume pedeapsa aplicată nu este mai mare de 3 ani, inculpatul nu are antecedente penale, şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, iar în raport de persoana inculpatului instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă chiar şi fără executare acesteia, fiind necesară însă supravegherea conduitei acestuia pentru o perioadă determinată. S-a arătat că perspectiva executării pedepsei închisorii în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni (care ar atrage incidenţa art. 96 Cod penal în sensul revocării beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei) constituie un veritabil impediment în săvârşirea de noi infracţiuni de către inculpat, asigurându-se astfel eficienţa şi efectivitatea rolului preventiv şi educativ al pedepsei. În consecinţă, în baza art. 91 C.pen., a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 92 alin. 1 C.pen. În baza art. 93 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, a obligat inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune ####; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, a impus inculpatului următoarea obligaţie: -să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune #### sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, a obligat inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei #### #### ##### ### ######### ## ####### ######## #### #### #####. În baza art. 404 C.proc.pen. rap. la art. 91 alin. 4 C.pen., a atras atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 96 C.pen privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în caz de nerespectare a măsurilor de supraveghere sau în caz de săvârșire a unei noi infracțiuni. Potrivit art. 272, 274 alin. 1 C.proc.pen. În caz de condamnare, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu excepţia cheltuielilor privind avocaţii din oficiu şi interpreţii desemnaţi de organele judiciare, care rămân în sarcina statului. Având în vedere dispoziţiile legale enunţate şi reţinând culpa infracţională a inculpatului, în temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, a obligat inculpatul la plata către stat a sumei de 800 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 500 de lei cheltuieli din cursul urmăririi penale și 300 de lei din cursul camerei preliminare și judecății. *

II. Apelul declarat: Împotriva Sentinței Penale nr. ###/2022 pronunțate de Judecătoria #### ##### la data de 16.03.2022 în dosarul nr. ####/176/2021, în termenul legal prevăzut de art. 410 Cod de procedură penală, a declarat calea de atac a apelului inculpatul ####.

 

În expunerea scrisă a motivelor de apel (f. 11-17 ds. apel) inculpatul apelant ###### ###### ##### a solicitat, în esenţă, reindividualizarea judiciară a pedepsei și a modalității de executare a acesteia, în sensul stabilirii în sarcina sa a unei pedepse reduse a cărei aplicare să fie amânată în condiţiile art. 83 şi urm. Cod penal. În motivarea apelului, s-a susținut că sentinţa penală atacată este netemeinică sub aspectul condamnării inculpatului la pedeapsa închisorii, considerându-se că instanţa putea dispune amânarea aplicării pedepsei, fiind întrunite condiţiile prevăzute de art. 83 C.pen, atât cele obiective privind fapta, cât şi cele subiective, privind persoana inculpatului, opinându-se că stabilirea unei pedepse, urmată de amânarea aplicării acesteia, este în măsură a garanta faptul că inculpatul, pe viitor, nu va mai încălca normele ce reglementează circulaţia pe drumurile publice. S-a apreciat că premisa de la care a pornit prima instanţă în procesul de individualizare a pedepsei, servindu-se de generalizări în argumentarea soluţiei de condamnare prin trimiterea la urmări cauzale ipotetice (ex: „ factorul principal şi determinant pentru producerea accidentelor de circulaţie îl reprezintă conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice.”, „Acest fenomen este într-o creştere vizibilă, fapt ce creează un sentiment accentuat de insecuritate pentru toţi participanţii la trafic, cărora le este pusă în pericol viaţa, integritatea corporală şi proprietatea asupra bunurilor”, fila 4 alin.5 din hotărâre) contravine dispoziţiilor art. 74 C.pen., conform căruia la individualizarea judiciară a pedepsei trebuie să se aibă în vedere doar natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii. În ceea ce priveşte fapta dedusă judecăţii, s-a arătat de inculpatul apelant că a condus autoturismul pe un drum public, la o oră la care traficul nu era unul intens (ora 19:03), pe o stradă lăturalnică, iar distanţa parcursă de inculpat este de câțiva zeci de metri, aproximativ 100 de metri (declaraţie supect – fila 13 dosar u.p.), astfel încât s-a afirmat că atingerea adusă valorii social ocrotite, siguranţa traficului rutier, este una redusă. S-a precizat că în mod eronat s-a consemnat atât în încheierea de şedinţă din 22 februarie, cât şi în sentinţa penală, că ar fi condus o distanţă de aproximativ 1 km, deoarece distanţa parcursă de inculpat este de 100 de metri de pe strada ###### ###### până pe str. ##### ##### unde a fost oprit în trafic de poliţia rutieră. S-a mai arătat de inculpatul apelant că nu a produs niciun fel de eveniment rutier, oprirea sa în trafic datorându-se unui control de rutină efectuat de organele de poliţie, iar în ceea ce priveşte persoana sa a arătat că este în vârstă de 65 ani, nu are antecedente penale, se află la prima confruntare cu legea penală, a manifestat o atitudine constantă de regret faţă de fapta pe care a comis-o şi a avut ulterior comiterii faptei o conduită procesuală corectă, recunoscând din primul moment, încă cu ocazia constatării infracţiunii flagrante, că a condus autoturismul, deşi consumase anterior băuturi alcoolice şi a solicitat judecarea cauzei potrivit procedurii abreviate în cazul recunoaşterii învinuirii, prezentându-se la toate termenele de judecată fixate în cauză, iar din caracterizarea depusă la dosarul cauzei rezultă că este o persoană integrată în societate, absolvent de studii superioare, fiind de profesie inginer electronist, deţine o firmă de depanări TV în care a iniţiat mai mulţi tineri în meseria de depanatori şi electronişti, a avut calitatea de specialist tehnic judiciar, însă a fost nevoit să se radieze de pe lista specialiştilor tehnici judiciari tocmai datorită lipsei permisului de conducere, întrucât era în imposibilitatea de a se deplasa la instanţele din ţară unde fusese numit pentru a efectua expertize. S-a arătat de inculpatul apelant că a avut un loc de muncă de-a lungul întregii vieţi şi are nevoie de permisul de conducere pentru a putea să-şi procure cele necesare traiului cotidian, considerându-se că, luând în considerare toate criteriile ce particularizează persoana sa, conduita bună avută anterior săvârşirii infracţiunii, conştientizând fapta comisă, aplicarea imediată a pedepsei şi suspendarea sub supraveghere a acesteia, soluţie dispusă de prima instanţă, nu este necesară, fiind o sancţiune gravă, dar se impune supravegherea conduitei pentru o perioadă determinată. Din această perspectivă, având în vedere modalităţile de individualizare a regimului sancţionator reglementate de Codul penal, în care soluţia de condamnare şi de aplicarea a pedepsei este ultima ratio, atunci când celelalte regimuri nu sunt apte să satisfacă testul proporţionalităţii, precum şi posibilităţile de îndreptare a inculpatului, s-a considerat că atât funcţiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al pedepsei pot fi realizate prin stabilirea unei pedepse şi amânarea aplicării acesteia. *

Motivele de apel au fost susţinute la termenul de judecată din data de 03.05.2022 de inculpatul apelant prezent la judecarea cauzei asistat de apărător ales cu delegaţie depusă la dosar, ocazie cu care a învederat că uzează de dreptul la tăcere în faţa instanţei de control judiciar şi îşi menţine declaraţiile date anterior în cauză, astfel cum s-a consemnat în încheierea de la data respectivă ce face parte integrantă din prezenta.

III. Pe fondul apelului declarat: Examinând hotărârea penală atacată prin prisma motivelor de apel invocate şi în raport de principiile care reglementează soluţionarea căii de atac prev. de art. 416-419 C.pr.pen., Curtea apreciază apelul formulat de inculpatul ###### ###### ##### ca fiind fondat pentru următoarele considerente:

Analiza efectuată de către instanţa de control judiciar are în vedere şi disp. art. 417 alin. 2 C.pr.pen., în sensul că în afara criticilor invocate de inculpatul-apelant referitoare la reindividualizarea judiciară a pedepsei şi a modalităţii de executare a acesteia astfel cum au fost stabilite de instanţa de fond, Curtea a examinat cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept.

În acest context procesual, Curtea reţine că instanţa de fond a reţinut în mod corect şi complet situaţia de fapt şi a realizat o justă interpretare şi apreciere a mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale în raport de exigenţele impuse de art. 103 alin. 1 şi alin. 2 C. pr. pen., coroborate fiind cu declaraţia inculpatului de recunoaştere a învinuirii sale, din care rezultă atât existenţa faptei pentru care a fost trimis în judecată, cât şi săvârşirea acesteia cu vinovăţie, în forma cerută de lege. Astfel, pe baza mijloacelor de probă legal administrate în cursul urmăririi penale (legalitate constatată de judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond prin încheierea penală nr. ####/10.12.2021 în dosarul penal nr. ####/176/2021/a1 rămasă definitivă prin necontestare) situaţia de fapt a fost reţinută în mod corect de către prima instanţă, nefiind contestată, de altfel, de către inculpat, nici cu prilejul urmăririi penale şi nici al judecăţii în primă instanţă, etapă în care a arătat că înţelege să-şi însuşească probele administrate în faza de urmărire penală, recunoscând în totalitate învinuirea, în condiţiile prev. de art. 374 rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (fila 43 dosar fond), reţinându-se în sarcina inculpatului ###### ###### ##### că în data de 20.05.2021, în jurul orei 19.03, a condus pe str. Dr. ##### ##### din ########## #### #####, #### ####, autoturismul marca Dacia cu numărul de înmatriculare #########, în timp ce se afla sub influența alcoolului, conform buletinului de analiză toxicologică alcoolemie nr. 1380/A12/502 şi 1381/A12/503 din data de 25.05.2021 (fila 15 d.u.p.), având o îmbibație alcoolică de 2,47 g/l alcool pur în sânge la prima probă recoltată la ora19:23, iar o oră mai târziu la cea de a doua probă recoltată, o valoare de 2,30 g/l alcool pur în sânge.

Curtea mai constată că încadrarea juridică a faptei comise de inculpat este legală, iar soluţia de aplicare a unei sancţiuni pentru infracţiunea ce constituie obiectul sesizării instanţei este justă, fiind în întregime confirmată prin mijloacele de probă legal administrate în decursul urmăririi penale, dublate, aşa cum cer dispoziţiile legale în vigoare, de recunoaşterea învinuirii de către autorul faptei, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale sus menţionate, fapta de care este acuzat inculpatul apelant se confirmă şi întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prev. de art. 336 alin. 1 din Codul Penal, dar se contestă de către inculpatul apelant modul de individualizare a pedepsei stabilite de instanţa de fond și a modalității de executare a acesteia, solicitându-se în acest context reducerea pedepsei și amânarea aplicării acesteia în condiţiile art. 83 şi urm. Cod penal.

Sub acest aspect, Curtea constată că în soluţionarea acestei cauze s-a urmat procedura simplificată, în contextul în care inculpatul a recunoscut în integralitate fapta reţinută în sarcina sa în actul de sesizare al instanţei, iar în analiza efectuată de Curtea de apel la individualizarea pedepsei aplicate se au în vedere criteriile reglementate în conţinutul art.74 C.pen., precum şi dispoziţiile art.74 alin.2 C.pen., care stabilesc că în situaţia în care pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedepse alternative, se ţine seama de criteriile prevăzute în alin. (1) şi pentru alegerea uneia dintre acestea. Infracţiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prev. şi ped. de art. 336 alin. 1 din Codul Penal, se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau cu amendă.

Raportat la criticile inculpatului, apreciind just individualizată alegerea pedepsei închisorii şi cuantumul stabilit de instanţa de fond de 1 an şi 3 luni închisoare pentru infracţiunea dedusă judecăţii şi având în vedere limitele de pedeapsă prevăzute cu reţinerea beneficiului prev. de art. 396 alin. 10 C.pr.pen., ca urmare a parcurgerii procedurii simplificate de recunoaştere a învinuirii (limitele de pedeapsă în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime), precum şi ansamblul dispoziţiilor legale incidente în materia individualizării judiciare, ce trebuie să fie particularizate conform art. 74 C.pen., Curtea reţine că stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei, precum şi modalitatea de individualizare a executării acesteia se fac în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, astfel că numai solicitările inculpatului de reindividualizare judiciară a modalităţii de executare sunt justificate în raport de persoana inculpatului, de împrejurările concrete ale săvârşirii faptei şi gradul de pericol social al faptei săvârşite, coroborate, pe de altă parte, cu conştientizarea gravităţii comportamentului manifestat.

În concret, Curtea constată că, în mod cert prin comiterea infracţiunii au fost afectate relaţiile sociale protejate prin incriminarea conferită de lege, însă raportat la criteriile de individualizare, respectiv: inculpatul este la prima incidenţă cu legea penală, a avut o atitudine sinceră de recunoaştere a faptei colaborând cu organele judiciare ceea ce a condus la soluţionarea cu celeritate a cauzei, pericolul social al faptei raportat la contextul împrejurărilor de fapt în care a fost comisă fapta (pe o distanță relativ scurtă, mobilul săvârşirii faptei a fost acela că după ce în timpul zilei, în intervalul orar 10:00-17:00, a consumat băuturi alcoolice la sediul firmei sale situate pe str. ###### ###### din ########## #### #####, spre seară, inculpatul s-a urcat la volanul autoturismului pentru a se îndrepta spre domiciliul aflat la o distanță de aproximativ 1 km pe str. ######## Severus din aceeași localitate), vârsta, situaţia socio-profesională, comportamentul inculpatului după săvârşirea faptei şi în faţa organelor judiciare, starea de pericol social concret creată pentru valoarea ocrotită de lege (valoarea alcoolemiei a fost mult peste limita minimă prevăzută de lege, respectiv: de 2,47 g/l alcool pur în sânge la prima probă recoltată la ora 19:23, iar o oră mai târziu, la cea de a doua probă recoltată, de 2,40 g/l alcool pur în sânge), astfel cum au fost reliefate mai sus, reprezintă criterii relevante care conduc la concluzia că în cazul de faţă, o pedeapsă cu închisoarea de 1 an şi 3 luni închisoare astfel cum a fost stabilită de către instanţa de fond este cu siguranţă cea adecvată în vederea atingerii scopurilor şi funcţiilor sancţiunii (neimpunându-se reducerea acesteia, astfel cum s-a solicitat de către inculpatul apelant), însă care pot fi în mod eficient şi efectiv atinse şi prin amânarea aplicării pedepsei în condiţiile art. 83 şi urm. Cod penal, Curtea achiesând din acest punct de vedere la concluziile inculpatului apelant referitoare la posibilitatea sa de îndreptare şi de conştientizare a comportamentului manifestat. Inculpatul este în prezent angajat în calitate de inginer electronist la SC ########## #### ######## SRL, fiind totodată până la data de 22.12.2021 specialist tehnic judiciar atestat în specializarea electronică, conform fişei de cazier judiciar nu figurează cu antecedente penale (f. 40 dosar fond), iar potrivit înscrisurilor de la dosar nu rezultă că ar mai fi fost anterior sancţionat contravenţional pentru vreo faptă referitoare la circulaţie pe drumurile publice, împrejurări ce conduc la concluzia că evenimentul rutier a fost unul izolat, inculpatul prezentând garanţiile că va adopta pe viitor un comportament corespunzător, aşa cum de altfel însuşi completul de judecată a perceput la termenul de judecată din data de 03.05.2022 cu ocazia susţinerii motivelor de apel personal de inculpat şi prin apărător ales, ocazie cu care şi-a manifestat nu numai regretul, dar a dat dovadă şi de conştientizarea comportamentului manifestat.

Curtea conchide în sensul că dezideratul corectării comportamentului infracţional al inculpatului ar putea fi atins în această situaţie particulară prin stabilirea unei pedepse cu închisoarea în cuantumul stabilit de instanţa de fond – de 1 an şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prev. de art. 336 alin. 1 din Codul Penal, pedeapsă de natură să asigure realizarea scopurilor prevăzute de lege, fiind deopotrivă un mijloc de constrângere, dar şi un mijloc de reeducare şi de prevenţie eficient, așa încât, considerând că scopul pedepsei aplicate poate fi atins chiar şi fără executarea imediată a acesteia, dar cu supravegherea conduitei sale următoare pe o perioadă de timp, va dispune amânarea în condiţiile prevăzute de art. 83 şi urm. din Codul penal, pe care le constată ca fiind îndeplinite.

IV. În considerarea argumentelor arătate care constituie motive de desfiinţare a sentinţei penale atacate, Curtea, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen. va admite apelul formulat de inculpatul ###### ###### ##### împotriva Sentinţei Penale nr. ###/16.03.2022 pronunţată de Judecătoria #### ##### în dosarul penal nr. ####/176/2021. Va desfiinţa sentinţa penală atacată sub aspectul modului de individualizare a executării pedepsei aplicate şi procedând la o nouă judecare a cauzei: În baza art. 396 alin.1 şi alin. 4 C.proc.pen. raportat la art. 396 alin.10 C.pr.pen., art. 83 C. pen. va stabili inculpatului ###### ###### ##### ( fiul lui ####### și ########, născut la data de ########## în loc. Sântimbru, #### ####, domiciliat în #### #### #####, str. Septimius Severus, nr. 26, ### ####, ### #, jud. ####, posesor al CI ##### ## ### ######, având CNP #############, fără antecedente penale), pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 C.pen. În baza art. 83 alin.1 C.pen. va amâna aplicarea pedepsei de 1 an şi 3 luni închisoare pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C.pen., de 2 ani, calculat de la data pronunţării prezentei decizii. În baza art.85 alin.1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune #### la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 86 alin.1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.85 alin.1 lit.c) – e) se vor comunica Serviciului de Probaţiune ####. În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. va atrage atenţia inculpatului asupra dispozițiilor art. 88 din Codul penal cu privire la revocarea beneficiului amânării aplicării pedepsei și executarea acesteia în întregime în caz de nerespectare cu rea credință a măsurilor de supraveghere, a obligațiilor impuse și de săvârșire de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. Va menţine dispoziţia din sentinţa penală atacată referitoare la obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Va constata că inculpatul apelant a făcut dovada achitării cheltuielilor judiciare la care a fost obligat prin sentinţa penală atacată aferente judecării cauzei în primă instanţă, în cuantum de 800 lei ( conform chitanţei seria TS002 nr. ########### din data de 12.04.2022-fila 16 dosar apel). În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel vor rămâne în sarcina acestuia.

ÎN NUMELE LEGII DECIDE

În baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen. admite apelul formulat de inculpatul ###### ###### ##### împotriva Sentinţei Penale nr. ###/16.03.2022 pronunţată de Judecătoria #### ##### în dosarul penal nr. ####/176/2021. Desfiinţează sentinţa penală atacată sub aspectul modului de individualizare a executării pedepsei aplicate şi procedând la o nouă judecare a cauzei: În baza art. 396 alin.1 şi alin. 4 C.proc.pen. raportat la art. 396 alin.10 C.pr.pen., art. 83 C. pen. stabileşte inculpatului ###### ###### ##### ( fiul lui ####### și ########, născut la data de ########## în loc. Sântimbru, #### ####, domiciliat în #### #### #####, str. Septimius Severus, nr. 26, ### ####, ### #, jud. ####, posesor al CI ##### ## ### ######, având CNP #############, fără antecedente penale), pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 C.pen. În baza art. 83 alin.1 C.pen. amână aplicarea pedepsei de 1 an şi 3 luni închisoare pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C.pen., de 2 ani, calculat de la data pronunţării prezentei decizii. În baza art.85 alin.1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune #### la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 86 alin.1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.85 alin.1 lit.c) – e) se comunică Serviciului de Probaţiune ####. În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispozițiilor art. 88 din Codul penal cu privire la revocarea beneficiului amânării aplicării pedepsei și executarea acesteia în întregime în caz de nerespectare cu rea credință a măsurilor de supraveghere, a obligațiilor impuse și de săvârșire de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. Menţine dispoziţia din sentinţa penală atacată referitoare la obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Constată că inculpatul apelant a făcut dovada achitării cheltuielilor judiciare la care a fost obligat prin sentinţa penală atacată aferente judecării cauzei în primă instanţă, în cuantum de 800 lei ( conform chitanţei seria TS002 nr. ########### din data de 12.04.2022-fila 16 dosar apel). În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată, azi, data de 15.06.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor, şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod de procedură penală.

Preşedinte,

Judecător, #### ###### ### ######-#####

Grefier, ######## ########

Data tehnoredactării: 15.06.2022

Leave a Comment