articole

Prescripția răspunderii penale – abordări recente în dosarele aflate pe rol

Din curiozitate am analizat cele mai recente hotărâri pronunțate de către instanțele penale, respectiv în zilele 14 și 15 iunie 2022 și care sunt disponibile pe rejust.

Unele instanțe, care au rămas în pronunțare și care au amânat succesiv pronunțarea, au decis repunerea cauzei pe rol în vederea discutării aplicabilității Deciziei CCR nr. 358/2022, altele au dispus reluarea dezbaterilor.

Alte instanțe au decis suspendarea judecării cauzei până la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept de către ÎCCJ în cauza nr. ####/104/2013*.

Din discuțiile unor colegi am înțeles că sunt și instanțe care au invocat din oficiu prescripția răspunderii penale și au rămas în pronunțare pe excepție (Curtea de Apel Craiova, de exemplu).

Redau hotărârile identificate pe rejust, cu mențiunea că a fost imposibilă continuarea căutării pe motivul că  ,,Baza de date nu funcționează momentan [Timeout]”.

 

Încheiere de şedinţă din 15.06.2022

R O M Â N I A CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A II-A PENALĂ

DOSAR NR. ####/1748/2019 (2531/2021)

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de 15 iunie 2022

Curtea constituită din:

Președinte: ##### ######### ########

Judecător: ##### ######## ####### ####

Grefier: ######### #######

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a fost reprezentat de procuror ##### #######

Pe rol se află soluţionarea cauzei având ca obiect apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, de inculpaţii ##### ########## ##### şi ####### ####### ######, de părţile civile ###### ########, ##### #####, ##### ##### şi ######## ####### şi de părţile responsabile civilmente SC ###### SRL şi SC ########## SRL, împotriva sentinţei penale nr. ##/09.03.2021 pronunţate de Judecătoria Cornetu, în dosar nr. ####/1748/2019.

Dezbaterile şi susţinerile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 07 aprilie 2022, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a stabilit termen de pronunțare la data de 04 mai 2022, apoi a amânat succesiv pronunţarea la 20 mai 2022, 03 iunie 2022 şi 15 iunie 2022, când a decis următoarele:

CURTEA,

În vederea discutării aplicabilității Deciziei CCR nr. 358/2022, urmează a repune cauza pe rol, DISPUNE,

Repune cauza pe rol în vederea discutării aplicabilității Deciziei CCR nr. 358/2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi 15 iunie 2022.

PREŞEDINTE

GREFIER ##### ######### ######## ######### #######

 

Încheiere de şedinţă din 15.06.2022

R O M Â N I A CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A II-A PENALĂ

Dosar nr. ####/3/2019 (3062/2021)

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de 15 iunie 2022

 

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE : #####-######### ########

JUDECĂTOR: ######## #####

GREFIER : ######### #######

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – a fost reprezentat de procuror ##### ########

Pe rol se află pronunţarea asupra cauzei având ca obiect apelurile formulate de inculpatul #### ######## şi de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, împotriva sentinţei penale nr. ####/30.09.2021 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală, în dosar nr. ####/3/2019.

Dezbaterile şi susţinerile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 19 mai 2022 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a stabilit termen de pronunțare la data de 15 iunie 2022, când a decis următoarele: CURTEA, În vederea discutării aplicabilității Deciziei CCR nr. 358/2022, urmează a repune cauza pe rol, DISPUNE, Repune cauza pe rol în vederea discutării aplicabilității Deciziei CCR nr. 358/2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi 15 iunie 2022.

PREŞEDINTE

GREFIER ##### ######### ######## ######### #######

 

R O M Â N I A CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A II-A PENALĂ

Dosar nr. ####/3/2019 (3062/2021)

ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de 15 iunie 2022

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE : #####-######### ########

JUDECĂTOR: ######## #####

GREFIER : ######### #######

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – a fost reprezentat de procuror ##### ########

Pe rol se află pronunţarea asupra cauzei având ca obiect apelurile formulate de inculpatul #### ######## şi de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, împotriva sentinţei penale nr. ####/30.09.2021 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală, în dosar nr. ####/3/2019.

Dezbaterile şi susţinerile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 19 mai 2022 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a stabilit termen de pronunțare la data de 15 iunie 2022, când a decis următoarele: CURTEA, În vederea discutării aplicabilității Deciziei CCR nr. 358/2022, urmează a repune cauza pe rol, DISPUNE, Repune cauza pe rol în vederea discutării aplicabilității Deciziei CCR nr. 358/2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi 15 iunie 2022.

PREŞEDINTE

GREFIER ##### ######### ######## ######### #######

 

R O M Â N I A CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A II-A PENALĂ DOSAR NR. #####/3/2020 (3006/2021)

INCHEIERE Şedinţa publică din data de 15 iunie 2022

Curtea constituită din:

Președinte: ######## #####

Judecător: ##### ######### ########

Grefier: ######### #######

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a fost reprezentat de procuror ### Ostin

Pe rol se află pronunţarea asupra cauzei penale având ca obiect apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. şi de inculpatul ######### (fost #####) ### ###### împotriva sentinţei penale nr. ### din data de 02.07.2021 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală, în dosarul nr. #####/3/2020.

Dezbaterile şi susţinerile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 19 mai 2022 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a stabilit termen de pronunțare la data de 15 iunie 2022, când a decis următoarele: CURTEA, În vederea discutării aplicabilității Deciziei CCR nr. 358/2022, urmează a repune cauza pe rol, DISPUNE, Repune cauza pe rol în vederea discutării aplicabilității Deciziei CCR nr. 358/2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi 15 iunie 2022.

PREŞEDINTE

GREFIER ######## ##### ######### #######

 

Curtea de Apel Alba Iulia:

Repune cauza pe rol la data de 28.06.2022 ora 11:00, pentru când: Se supune dezbaterii contradictorii prescripţia răspunderii penale a faptelor deduse judecăţii în raport de Decizia Curţii Constituţionale din data de 26.05.2022, publicată în Monitorul Oficial al României nr.565 la data de 09.06.2022 prin care s-au declarat neconstituţionale dispoziţiile art. 155 alin. 1 Cod penal. Se citează părţile şi se încunoştinţează apărătorii aleşi ai părţilor. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 15.06.2022.

Raportat la Decizia CCR nr.358/26.05.2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin.1 C.pen., în temeiul art. 395 C.proc pen, dispune repunerea cauzei pe rol. Fixează termen pentru data de 27.06.2022, ora 11,00, sala T3, pentru când se citează părțile și se încunoștiințează avocatii aleși/din oficiu. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.06.2022.

 

JUDECĂTORIA PLOIEŞTI 

Dosar nr. #####/281/2019**

SECŢIA PENALĂ

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de 15.06.2022

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ###### #######

GREFIER: ########### #######-#####

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror ######### ########## din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti.

Pe rol fiind soluţionarea cauzei penale, în rejudecare, la sesizarea instanţei cu rechizitoriul nr. ####/P/2015 din data de 29.08.2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti privind pe inculpații: 1.COMAN ##########, fiul lui ########## şi #####, născut la data de ########## în #### #######, #### #####, domiciliat în #### ########, strada ####### #### nr. 39, ### ###, ### ##, jud Prahova, posesor al CI ##### ## ### ######, CNP #############, pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 228 al. 1, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (trei acte materiale din 23.01.2015, 27.01.2015 și 28.01.2015) cu aplicarea art. 77 lit. a) Cod penal;

2.######## ######, fiul lui ######### şi #####, născut la data de ########## în Ploieşti, #### #######, domiciliat în #### ########, strada ####### nr. 15, #### #######, posesor al CI ##### ## ### ######, CNP #############, pentru săvârşirea infracţiunilor de furt prev. de art. 228 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a) Cod penal (27.01.2015), furt prev. de art. 228 alin. 1 Cod penal (20.06.2015), furt în formă continuată prev. de art. 228 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale 23.10.2015 și 24.10.2015), toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 rap. la art. 43 alin. 1 și 5 Cod penal și cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

3.BUCUR ######, fiul lui ###### și #####, născut la data de ########## în #### ########, #### #######, domiciliat în #### ########, b-dul Republicii nr. 197, ### ###, ### ##, jud. Prahova, CNP #############, pentru săvârșirea infracțiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 Cod penal (fapta din 23.01.2015).

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 03.05.2022, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru analizarea actelor şi lucrărilor dosarului, a stabilit pronunţarea la data de 19.05.2022, 03.06.2022 şi ulterior la data de 15.06.2022, dată la care a hotărât următoarele: INSTANŢA,

Va repune cauza pe rol în vederea reluării dezbaterilor. Dispune citarea inculpatului şi a persoanelor vătămate.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂŞTE:

Repune cauza pe rol în vederea reluării dezbaterilor. Dispune citarea inculpatului şi a persoanelor vătămate. Acordă termen pe data de 02.08.2022, ora 11:00. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi,15.06.2022.

PREŞEDINTE,

GREFIER, ###### ####### ########### #######-#####

 

Dosar nr. ####/332/2016

CURTEA DE APEL CRAIOVA SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică de la 14 Iunie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE ##### ######

Judecător ####### #### ######

Grefier #### ########## Vîlculeţ

Ministerul Public reprezentat prin procuror ####### ######### din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova

Pe rol se află soluţionarea apelului formulat de către PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA VÎNJU MARE, împotriva sentinţei penale nr. ##/05.02.2021, pronunţată de Judecătoria Vânju Mare în dosarul nr. ####/332/2016.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns inculpatul ##### #. ###### ######, asistat de avocat ######### ##########, apărător ales şi martorul ##### ########, lipsă fiind persoana vătămată #### ##########. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care În temeiul dispoziţiilor art. 381 C.p.p. cu referire la art. 119-124 C.p.p., instanţa procedează la audierea, sub prestare de jurământ, a martorului ##### ########, declaraţia acestuia fiind consemnată, semnată şi ataşată la dosarul cauzei, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 382 C.p.p., după ce a fost acordată posibilitatea reprezentantului Ministerului Public şi apărătorului prezent de a-i adresa întrebări. Avocat ######### ########## pentru inculpatul ##### #. ######, având cuvântul, apreciază că şi în prezenta cauză sunt incidente concluziile deciziei nr. ###/2022 a CCR, raportat la ultimele modificări legislative. Astfel, cu privire la încadrarea juridică, inculpatul ##### #. ###### este acuzat de săvârşirea unui număr de trei fapte, respectiv conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducere unui vehicul sub influenţa alcoolului, pentru această din urmă faptă fiind împlinit termenul de prescripţie, chiar şi termenul de perscripţie specială, dacă s-ar aprecia cumva că sunt aplicabile dispoziţiile legale incidente, precum şi fapta de ucidere din culpă, pentru care, de asemenea, s-a împlinit termenul simplu de prescripţie. Faţă de cele expuse, solicită suspendarea judecării cauzei până la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept de către ÎCCJ în cauza nr. ####/104/2013*.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul cu privire la cererea de suspendare, arată că este de acord. Inculpatul ##### #. ######, având cuvântul, arată că este de acord cu susţinerile apărătorului său ales. Avocat ######### ########## învederează instanţei faptul că inculpatul ##### #. ###### solicită comunicarea actelor de procedură la sediul său profesional, respectiv în #### ####### ##### #######, #### ######### ### ##.

CURTEA

Întrucât în cauza nr. ####/104/2013* a fost sesizată ÎCCJ în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, în temeiul art. 476 alin. (4) Cpp, va dispune suspendarea judecării prezentei cauze.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE

În temeiul art. 476 alin. 4 CPP, dispune suspendarea judecării cauzei, până la soluţionarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova în cauza nr. ####/104/2013*. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.06.2022

Preşedinte,

Judecător, ##### ###### ####### #### ######

Grefier, #### ########## Vîlculeţ ####

15 Iunie 2022

 

Leave a Comment